WANT TO BECOME A MEMBER? READ DETAILS BELOW


IF YOUR A MEMBER ALREADY VISIT pinoygayindiefilmmovies.blogspot.com for updated list of latest indie movies now available to be watch.

Message or viber us on mobile number +639984709012 or email us at pgo_blog@yahoo.com.We can now accept paypal payment.We have a last slot left.
Featured Gay News:Same Sex Marriage, Banta Raw sa KInabukasan ng Sankatauhan!(In What Way?)

Bloggers Note:Desame sex-marriage?Maraming beses na itong itonopic sa blog na ito..Inuulit po namin,"MARRIAGE ITSELF IS NOT A HETEROSEXUAL RIGHT BUT IT IS A HUMAN PRIVELEGE"
Ito ang katotohanan:


1.  Hindi matatagpuan sa Sampung Utos ang pagbabawal sa pag-iisang dibdib ng magkaparehong kasarian.  Sampu lamang ang utos, walang ika-labing isa.  
2.  Hindi ipinagbawal ni Kristo ang pag-iisang dibdib ng magkaparehong kasarian.  Wala siyang ginawang ganito sa alinman sa mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, at Juan.
3.  Itinuring ni Kristo na KAWAN Niya ang sangkatauhan, samakatwid, wala siyang isinasaalang-alang, lalake man o babae, mayaman o mahirap, molato o maputi, bakla man o hindi.  
4.  Sa ebanghelyo ni Mateo ukol sa paghuhukom sa wakas ng panahon, malinaw na HINDI MAHALAGA ANG SEKSWALIDAD sa mata ng Poong Diyos, sapagkat ang batayan ng Kaharian ay ... "Noong ako ba'y nauuhaw, ako ba'y iyong pinainom?... Noong ako ba'y isang dayo, ako ba'y iyong binigyan ng tuluyan? Noong ako'y hubad, dinamtan mo ba ako?" ...etc.  Wala ni isa man dito ang nagsasabing:  NOONG IPINAGBAWAL KO ANG SAME SEX MARRIAGE, UMAYON KA BA?  Walang ganito.


Huwag natin isipin na ang isip at puso ng Diyos ay nasasaklaw natin. 


Huwag nating akalain na ang tunay na moralidad ay ang PAGKITIL sa karapatan ng ilang tao na mag-mahal at mahalin.


Ang tunay na Kristiyanismo ay relihiyon na handang yumakap sa iba't ibang uri ng tao.  Walang kundisyon.  Walang pagsasaalang-alang.  Walang anumang uri ng poot o panghuhusga.


Heres the video:
(Disclaimer:Video courtesy of GMA News)


Labels: ,Leave A Comment:

Blog Contents Disclaimer:

-PhilippineGayOnline Blog do not host or upload any movies and films.Therefore,Philippine Gay Online Blog held no responsibility for the accuracy, compliance, copyright, decency, legality or any other aspect of the contents from third party,link,and source sites.If you have any legal issues for any of the movies and films located in this blog,kindly contact the appropriate host/source sites.Thank you.

-We respect the intellectual property of others,thats why we are not hosting the videos here in our blog.This videos are courtesy of its right/true owner/up-loader.No copyright infringement intended upon the used of this videos.This videos are not hosted on our servers,this are all embedded only.For complaints about this videos,please contact the source site.Upon watching the videos in this site,you should be in the right age(18 years old and above) and you agree with the things stated above.

DISCLAIMER NOTE:
-If you believe that you are the real owner of some of the videos on this blog and you dont want to appear this videos on our blog even though it is just an embedded video only,We will respect your decision,kindly message us on our email add pgo_blog@yahoo.com and we will promptly remove this content.Thank you.

Be One Of Us!Join This Site Now!

Copyright © PINOY GAY INDIE MOVIES / FILMS FULL MOVIE 2017.
Powered by Blogger.